Bedrijfstuinen vinden we vooral op kantoorparken en industrieterreinen. Die tuinen liggen er al daar hoeven we dus niets aan te doen. Maar wat kunnen deze tuinen nog meer zijn dan slechts een groene omlijsting?

Bedrijfstuin als productietuin

Bedrijfstuin als productietuin 2.0 daar sprak ik al eerder over in een eerder artikel en is een betoog naar een zoektocht welke gaat over mogelijkheden om passieve bedrijfstuinen om te vormen tot productietuinen die een meerwaarde leveren voor: people, planet en profit.

Om het heel praktisch te houden start ik hier met de lichtste vorm van aanpassingen. Een soort light versie, die voor iedere ondernemer of eigenaar van een kantoorpand al te realiseren is, namelijk: er is al een tuin.

Wat kun je nu al doen?

De vraag is wat je nu al kunt doen om je bedrijfstuin een bijdrage te laten leveren aan een beter klimaat en een betere leefomgeving. De drie eenvoudige peilers op basis waarvan je snel resultaat kunt boeken en de omgeving nog aangenamer kunt maken zijn:

  1. creëer meer groen
  2. wees groentolerant
  3. plant een boom

1.  Meer groen

Meer groen kun je op twee effectieve manieren en heel snel realiseren:

  1. door het vervangen van tegels door groen
  2. en door het bedrijfsgebouw te vergroenen.

Verwijder overbodige verharding door groen. Is dat terrasje dat al jaren niet meer gebruikt wordt niet te vervangen door groen. Of dat overgroeide tegelpad waar al jaren geen mensen meer komen? Elk stuk waar verharding ligt dat helemaal overgroeid is door beplanting en mossen zou er in principe uitkunnen. Door het verwijderen van tegels geef je ruimte aan groen.

Kijk dus nog eens goed naar het aantal vierkante meters verharding. Gebruik je echt alles? Vervang verharding door groen. Elke vierkante meter meer groen levert meer zuurstof, vangt stof af en bindt CO2.

Elk gebouw heeft muren en wanden. Dat zijn soms behoorlijke oppervlaktes die zich prima lenen voor klimplanten. Klimplanten verfraaien en vergroenen, de meeste bloeien bovendien en bieden nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten.

2.  Meer groene tolerantie

Meer tolerantie voor de natuur. Laat het allemaal wat meer gaan. Vraag je af of de huidige onderhoudsfrequentie lager kan of meer specifiek, meer gericht op een bepaalde handeling. Natuurlijk is het belangrijk dat het geheel een verzorgde indruk maakt want het imago van je onderneming hangt er aan vast. Maar vraag je tegelijkertijd af of het nu nodig is elk herfst blaadje te verwijderen. Met slimme aanpassingen in de werkwijze van het onderhoud kun je al snel winst behalen.

Letterlijk want door het achterwege laten van handelingen bespaar je dus geld en misschien belangrijker:

  • minder arbeid betekent minder mobiliteit
  • en een lagere productie van afvalstoffen! Dat scheelt!

3.  Weinig ruimte? Plant een boom!

Is er weinig ruimte? Plant een boom! Bomen zijn er in 3 verschillende groottes. Heb je weinig ruimte dan moet het gek lopen wil een boom van 3e grootte niet passen. Om je een idee te geven een boom van 3e grootte is bijvoorbeeld een meidoorn of een sierappel. Beide bomen bloeien trouwens en zijn dus aantrekkelijk voor bloemenbestuivers en andere nuttige insecten.