Terwijl er in Siberië een bosgebied ter grootte van België in brand staat meldt het NOS Journaal dat bosbranden steeds vaker zullen voorkomen. Portugal maar ook in Canada zijn niet alleen meer maar vooral ook fellere branden aan de gang. De grond in de bossen verdroogd door het uitblijven van neerslag. De permafrost in Siberië ontdooit door hogere temperaturen.

Gezonde leefomgeving

Bomen zijn in heel veel opzichten belangrijke ‘systemen’, bijvoorbeeld om CO2 vast te leggen, om de temperaturen te reguleren in een tuin of openbare ruimte. Daarnaast zorgen bomen voor nestgelegenheid en zijn de bloemen een waardevolle aanvulling op het menu van insecten, die, zo is inmiddels ook bekend, in aantal drastisch afnemen als gevolg van klimaat verandering.


Bomen of breder geformuleerd, aanwezigheid van groen is voor mens en dier onontbeerlijk voor een gezonde leefomgeving. Rapporten en onderzoeken brengen dat keer op keer aan het ligt.

Tuin

Het wonderlijke is dat het planten van een boom niet alleen een bijzonder eenvoudige ingreep is maar vooral ook een ingreep met een groot effect. De tuin wordt er direct interessanter door en de buurt fraaier. Zelfs in tuinen die helemaal bestraat zijn kan een (kleine) boom prima gedijen. Er is feitelijk geen argument om geen boom te planten. Belangrijk is wel dat je nadenkt over het soort boom.

Ruimtelijk interessant

Een goed geplaatste boom in de tuin maakt de tuin ruimtelijk gezien direct interessanter. Het verdeelt de ruimte, je kunt onder de kroon door kijken naar het achterste of voorste gedeelte en, nu komt het aardige, het kost je slechts enkele vierkante decimeters aan ruimte want de groene massa bevindt zich boven ooghoogte!

Alternatief voor schaduwdoek en zonnescherm

Anders gezegd; wat mij betreft mogen tuinen bestraat blijven, zorg voor goede afwatering in de tuin zelf maar plant vooral een boom. Zwarte tegels en volle zon maakt een bakplaat van je terras. De groene kroon van een boom weert het directe zonlicht. Onder een boom is het wat temperatuur betreft beter toeven dan onder een schaduw doek of zonnescherm waar de warmte onder blijft hangen.

Advies met schetssessie

Op 17 januari 2016 schreef ik al een artikel met een pleidooi voor zoveel mogelijk bomen. De veranderingen in ons klimaat vragen om direct handelen. https://www.hollandszwartbont.nl/plant-zoveel-mogelijk-bomen/
Benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor je eigen tuin? Loop eens binnen bij ons ontwerpatelier of maak een afspraak voor een schetssessie. Je zult verstelt staan van wat er kan.

Openbare ruimte

In de openbare ruimte zijn volop kansen om groene maatregelen te treffen. Er zijn in elke gemeente wel plekken of overhoeken te vinden waar een boom prima kan staan, zonder een belemmering te vormen voor de verkeerssituatie of ondergrondse kabels. Het is slechts een kwestie van inventariseren. De aanpak kan deel uit maken van ‘opzoomer acties’ of buurtborrels. Groen bindt en verbindt! Een boom die samen door en met buurtbewoners is aangeplant geeft betekenis aan de plek!

Met het oog op duurzaamheid is het voor gemeenten van belang te kijken naar zogenaamd ‘duurzaam hout’, dat zijn boomsoorten met een lange levensduur. Daarnaast is het belangrijk de groeiplaats omstandigheden zodanig in te richten dat de boom tot in lengte van jaren kan gedijen.

Schoolpleinen

Nog zo’n voorbeeld waar direct snel winst te behalen is. Organiseer als schoolbestuur een boomplantdag en plant samen met de leerlingen een of meerdere bomen. Ook hier geldt dat er met deskundigen goed nagedacht moet worden over het soort boom.

schoolplein vergroenen

Op 25 april 2012 schreef ik al een artikel over de betekenis van een boom voor de leefomgeving. https://www.hollandszwartbont.nl/buurtboom-verhoogt-kwaliteit-woonomgeving/

Kortom wachten is geen optie meer.

Dolf Houtman