Een groenbeheerplan maakt deel uit van het product

Bedrijventerreinen en schoolpleinen zonder groen zijn ondenkbaar. Het groen, in welke vorm dan ook, maakt deel uit van je organisatie en de uitstraling.

Kostenbeheersing met een groenbeheerplan

Investeren in goed en functioneel groen is dus van belang. Een goede kosten beheersing van het groen is alleen mogelijk als je weet hoe dat groen er in de toekomst uit moet zien. Met ontwerpen en inrichtingsplannen leg je de basis. Deze basis vertalen wij naar werkbare beheerplannen waarbij wij rekening houden met de doelen, ontwikkelingsplannen en de ambities van je organisatie.

HollandsZwartBont helpt bedrijven en instellingen graag met het maken van een lange termijn groenbeheerplan, beleidsplan en structuurplan.

We helpen je ook met:

  • het maken van (renovatie) beplantingsplannen;
  • advisering over groenbeheer en vervaardigen van (meerjaren) groenbeheerplannen met het oog op kostenreductie;
  • uitvoeren flora- en fauna scan en het scheppen van gunstige ontwikkel voorwaarden voor flora en fauna;

Wat kunnen we nog meer voor je doen?