Onbekend maakt onbemind. De ringvaart in Capelle aan den IJssel is een prachtig lijnvormig landschapselement dat dwars door Capelle van oost naar west loopt. Je hebt er van gehoord maar ik denk dat er maar weinig Capellenaren zijn die langs de ringvaart gelopen hebben. Een onbekende groenstructuur.

Onder zeeniveau

Zuid-Holland maar ook andere provincies zoals Noord-Holland en grote delen van Friesland en Groningen liggen onder zee niveau. Anders gezegd als we geen dijken zouden hebben dan zou grofweg de helft van Nederland onder water staan.

Water

Omdat polders laag liggen moeten we ze blijvend droog pompen. Bij nat weer pompen we harder en bij extreem droog weer kan het zijn dat er water van elders in de polder gelaten wordt. Hoe dan ook de Waterschappen zorgen er voor dat de grondwaterstanden niet te veel schommelen om erger te voorkomen.

Polders zijn onlosmakelijk verbonden met dijken, sloten, boezem en gemalen.

Ringvaart

Als Capellenaar ken ik de ringvaart al heel lang van naam. Ik weet dat deze watergang er is met het doel het overtollige water af te voeren. Ooit had ik mijn eerste baantje bij Dolf Oosterbaan aan de Ringvaartweg in Rotterdam.

Verstopt groen

Hoe komt het dat zo’n markant landschapselement wat onlosmakelijk hoort bij een polderstad als Capelle een totaal ondergeschikte rol speelt in de groenstructuur. Het is niet toegankelijk, weggestopt achter groen en je als je er loopt kijk je tegen de achterkanten van industriële opslag en dat soort zaken aan.

Groeikern

Het gemeente bestuur van Capelle had de opdracht in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw enkele (tien)duizenden woningen te bouwen. Een niet geringe opgave waarbij in amper twee decennia een hele stad uit de grond gestampt werd.

Kwaliteitsslag

Juist om die reden is het voor Capelle hoog tijd om te werken aan meer kwaliteit in de openbare ruimte. Daarnaast liggen er voor Capelle  prima mogelijkheden om haar identiteit van Parkstad te koppelen aan het thema water. Capelle is letterlijk onttrokken aan het water. Haar welvaart is deels begonnen met de steenfabrieken die langs de IJssel gestaan hebben. Op naar de volgende fase!

Groenstructuur

Met een robuuste groenstructuur die aansluit op omliggende gemeenten het integreren van water in de woonomgeving en het opwaarderen van de bebouwde omgeving liggen er interessante ontwerp opgaven voor deze bijna laagste stad van Nederland.

Leesbaar landschap

Het leesbaar maken van het landschap maakt van deze Hollandse  IJsselstad een beleefbare stad met eigen identiteit met veel beminde plekken en plaatsen.

Lees ook: