Soms is het aanschaffen van nieuw verhardingsmateriaal niet nodig of zelfs niet gewenst om de eenvoudige reden dat het niet past bij het

ontwerpidee. Hergebruik kan een oplossing bieden. Toch zie je in de praktijk nog steeds dat er van alles nieuw aangeschaft wordt alsof dat de regel is. Een tegel of klinker die bemost zijn of er grauw uitzien moeten nu eenmaal vervangen worden door nieuw en strak materiaal. Althans dat is het overheersende idee. Dat het ook anders kan daar staan veel tuinbezitters niet bij stil.

Ontwerpidee

Het ontwerp idee is leidend, het tuinmateriaal, zoals de keuze voor een bepaalde tegel is dienend aan het ontwerp idee en niet andersom. Als je dit uitgangspunt hanteert gaat de inrichting van de tuin er opeens heel anders uit zien. Bovendien kun je gericht naar geschikt tuin materiaal zoeken om het idee verder uit te dragen.

Budget

Naast het gegeven dat je met het juiste materiaal het beste effect sorteert betekent het ook dat je het beeld van de tuin minder laat afhangen van trends. Ten tweede kan het zijn dat je keuze vanwege het ontwerp idee valt op gebruikt materiaal omdat dat een uitstraling heeft die past bij het plan. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat hergebruik van materialen wat duurzaamheid  betreft de voorkeur heeft.

Tegel

Deze 30×30 tegels liggen in halfsteens verband. Het straatje ligt er niet helemaal strak bij, de voegen wijken iets waardoor onkruid een kans krijgt. De bovenlaag van de betontegels is enigszins verweerd het beton is wat ‘aangevreten’ zodat de kiezels in het beton zichtbaar worden. Er ontstaat een karakteristiek beeld die zoals gezegd moet passen bij het plan.

Hergebruik

Overigens zijn er nog veel meer toepassingen te bedenken waarbij je 30×30 tegels kunt hergebruiken. Denk aan bijvoorbeeld stapelmuren. In Rotterdam is er een fraaie moestuin gemaakt met verhoogde bloembakken. In het voorbeeld liggen de tegels in halfsteens verband in zogenaamd stromen verband omdat je met de lange lijnen mee kijkt.

Meer weten? Lees ook: