HollandsZwartBont is een onafhankelijk ontwerpbureau en werkt van klein tot middelgroot schaalniveau in zowel stedelijk als in het landelijk gebied.

De zwartbonte koe is een Hollands ras.

Zonder deze koe zou het veenweide landschap van Noord- en Zuid-Holland er niet uitzien zoals we het kennen: vlak, open, ruim, groen en vooral waterrijk.

De koe als grazende ‘ruimte maker’ staat voor mij zowel symbool voor het ontwerpvak als voor het fraaie Nederlandse landschap.

Mijn missie is om Nederland (nog) mooier te maken want er zijn veel ontwikkelingen die een beslag leggen op ons fraaie landschap en de openbare ruimte in de stad.

reeuwijk-boerderij

Overigens had mijn vader, die een gerenommeerd slager was, een hele andere relatie met koeien!

reeuwijk-sloten

Met het ontwerp- en adviesbureau HollandsZwartBont ligt mijn focus op de inpassing en inrichting van: recreatieparken, campings, landgoederen en natuurgebieden.

Dat zijn voor mij belangrijke ‘dragers’ van het landschap. Maar ook bedrijventerreinen, pleinen, parken en particuliere (bedrijfs) tuinen en  ‘non-plekken’ in het stedelijk gebied reken ik tot mijn werkterrein.

Met het ontwerpen ga ik uit van ecologische principes en vind ik het belangrijk dat het verhaal van de plek vertelt wordt.

Een zorgvuldige inventarisatie en analyse maken om deze reden deel uit van het ontwerpproces.

Werkwijze

Ontwerpen is een proces dat tijd en ruimte vraagt. Dat proces verloopt over het algemeen van schetsfase via voorlopige fase naar de definitieve fase; respectievelijk SO, VO en DO. Samen met de opdrachtgever (her)formuleren we de ontwerpopgave en bepalen we in overleg wat we gaan leveren tegen welke kwaliteit en kosten. Transparantie dus! De opdrachtgever bepaalt en staat centraal. HollandsZwartBont ontwerpt realistische en goed uitvoerbare plannen.

Visie

Iedere opgave zie ik als een unieke gelegenheid om een verhaal te vertellen. Een verhaal dat kan gaan over de plek zelf, het landschap de gebruikers en de functies.

Mede met behulp van ecologische uitgangspunten probeer ik de kwaliteit van de plek te duiden en te verbinden met het landschap. Sfeer en een sterke identiteit van de plek zijn aspecten waar ik al ontwerpend naar streef.