Ing. Architect Peter Kroesen

In 2002 heb ik aan de RWTH Aken in Duitsland mijn master in Architectuur voltooid. 2005 heb ik besloten in 2005 naar Frankrijk te verhuizen en voor een lokaal architectuurkantoor  in de Provence te werken.

Met het toenemen van het aantal projecten van buitenlandse klanten heb ik 2006 mijn eigen bedrijf opgezet. Met plezier heb ik bijna 12 jaar lang klanten van uit de hele wereld geholpen hun vakantiehuis te renoveren en om te verbouwen. Vaak als totaalproject inbegrepen  binneninrichting en de tuin.

Tuinen

Mijn echte passie ligt bij tuinen. Daarom ben ik in 2017 opleiding in tuinarchitectuur aan de OntwerpAcademie begonnen.  Die heb ik  in 2018 afgerond.

Ontwerper

Bij HollandsZwartBont ga ik nu mijn langjarige kennis als ontwerper in het groen vertalen. Met eigen ambitieuze projecten geven wij bijzondere aandacht aan de creatieve kwaliteit en de zorg voor het milieu. Duurzaam ontwerpen dus.

 


dolfhoutman

Tuinontwerper Dolf Houtman

Met het ontwerpbureau HollandsZwartBont ligt de focus op tuinontwerpen en het maken van ontwerpen en inrichtingsplannen voor: bedrijfsterreinen, campings, recreatieparken en natuurgebieden.

Dat zijn voor mij belangrijke ‘dragers’ van het landschap.

Met het ontwerpen ga ik uit van ecologische principes en vind ik het belangrijk het verhaal van de plek te vertellen. Een zorgvuldige inventarisatie en analyse maken om deze reden deel uit van het ontwerpproces.

Hovenier

Na de R.M.Tu.S. in Boskoop ben ik in 1979 een hoveniersbedrijf gestart. Ondanks de economische recessie in die tijd zag ik kans het bedrijf uit te breiden en te professionaliseren. In 1995 heb ik het 6-koppige bedrijf verkocht en ben ik onder andere recreatie- en toerisme en milieukunde gaan studeren.

Docent

Na het behalen van mijn docentenakte ben ik vanaf 2001 parttime gaan lesgeven op een AOC en ben ik in 2004 wederom gaan studeren. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan want het werd tuin- en landschapsinrichting op Larenstein in Velp.

Mijn missie is om mensen bewust te maken van hun directe omgeving en de schoonheid van het landschap,  (leren) kijken en beleven speelt daarbij een belangrijke rol. Tuin- en landschapsarchitectuur is een middel om die missie te verwezenlijken.

Ing Dolf Houtman