Identiteit en imago

Bedrijven, instellingen en scholen kunnen de doelstellingen tastbaar tot uitdrukking brengen door de wijze waarop het terrein is ontworpen en ingericht. Een duidelijke identiteit ontstaat als je imago en uitstraling koppelt aan de plek in het landschap en je ontwerp en terreininrichting hier op inricht.

Duurzaam terrein

Een terreininrichting welke gebaseerd is op de uitgangspunten van landschap, ecologie en milieu is niet alleen duurzamer maar heeft als gevolg daarvan te maken met lagere beheerslasten.

Een goed ruimtelijk plan:

  • laat de gebruiker weten wat hij kan verwachten en past bij het imago van jouw bedrijf;
  • biedt kansen voor het bedrijf om zich tastbaar en helder te onderscheiden ten opzichte van de concurent;
  • benut de kwaliteiten van het terrein zelf en het omringende landschap met landschapselementen;
  • draagt bij aan kostenreductie door duurzaamheid en schept gunstige voorwaarden voor flora en fauna;
  • is op de langere termijn gericht en schept een kader voor lagere lange termijn investeringen;

Ik help je ook graag met het maken van (deel)aanpassingen in het terrein voor bijvoorbeeld: parkeerplaatsen, speelplekken en zitplaatsen.

Producten en diensten

HollandsZwartBont helpt je als organisatie of school graag met:

  1. het maken van inrichtingsplannen en terreinontwerpen, waarbij een landschappelijke inpassing centraal staat;
  2. het verder uitwerken van schetsontwerpen t.b.v. realistische en goed uitvoerbare plannen;
  3. het maken van (deel)aanpassingen in het terrein voor parkeerplaatsen, speelplekken, entree, wateropvang- en recreatie enzovoorts;
  4. het inventariseren en opnemen van waardevolle landschapselementen- en objecten op basis van een gebiedsanalyse;

Wat kunnen we nog meer voor je doen?