Een groenbeheerplan maakt deel uit van het product

Campings zonder groen zijn ondenkbaar. Het groen, in welke vorm dan ook, maakt deel uit van het campingproduct. Gasten kiezen bewust of onbewust voor een bepaalde camping vanwege de uitstraling, het landschap, de inrichting, kortom het toeristisch product.

Kostenbeheersing met een groenbeheerplan

Investeren in goed en functioneel groen is dus van belang. Een goede kosten beheersing van het groen is alleen mogelijk als je weet hoe dat groen er in de toekomst uit moet zien. Met ontwerpen en inrichtingsplannen leg je de basis. Deze basis vertalen wij naar werkbare beheerplannen waarbij wij rekening houden met de doelen, gemeentelijke of provinciale toeristische ontwikkelingsplannen en de ambities van het recreatiebedrijf.

HollandsZwartBont helpt recreatieondernemers graag met het maken van een lange termijn groenbeheerplan, beleidsplan en structuurplan.

We helpen je ook met:

  • het maken van (renovatie) beplantingsplannen;
  • advisering over groenbeheer en vervaardigen van (meerjaren) groenbeheerplannen met het oog op kostenreductie;
  • uitvoeren flora- en fauna scan en het scheppen van gunstige ontwikkel voorwaarden voor flora en fauna;

Wat kunnen we nog meer voor je doen?