Groen in de openbare ruimte is belangrijk. Zitelementen in die ruimte maken er een verblijfsplek van. Er zijn net zoveel zitelementen als dat er variaties in plekken zijn. Niet alle bankjes gebruiken de recreanten evenveel. Kennelijk is er een voorkeur.

Ruimte en zitbanken

Over zitbanken gesproken; in de openbare ruimte komen we ze overal tegen. Oude banken, moderne banken van hout, steen of combinatie. De laatste jaren is er ook een trend waarneembaar naar zogenaamde intelligente banken met wifi-spots. Welke type bank het ook is de keuze van de plek in de zal voor een groot deel bepalend zijn of de bank wel of niet gebruikt zal gaan worden.

knuffelbank-williamvandevelde-hollanddszwartbont

foto: bron internet

Kenmerken

Banken waar we graag op gaan zitten vertonen een paar kenmerken. Op de eerste plaats dient er zitcomfort te zijn. Dat is natuurlijk niet zo vreemd. De zithoogte ca. 45 cm. boven maaiveld moet kloppen en de zithouding moet overeenstemmen, de schuinte van de leuning.

Rugdekking

De plek van de bank – de manier waarop de bank is geplaatst ten opzichte van de zon, ten opzichte van de route. Om je prettig te voelen op een bank wil je een zekere beschutting en geborgenheid ervaren. Rugdekking in dit verband is belangrijk. Dat betekent dat je bankjes met de rugzijde bij voorkeur niet zou moeten plaatsen naar een route. Je weet namelijk niet wat er achter je gebeurt, je hebt er niet direct zicht op.

Als je de bank vervolgens net even buiten de route plaatst op een plek waar een logische aanleiding is en waarbij je rugdekking hebt dan zal de recreant de bank gebruiken. Tenslotte is het zaak een zitelement of bank te plaatsen op een plek waarvan het lijkt dat er een logische aanleiding is. Daar waar een pad breder wordt en als inleiding voor een bocht, een fraai uitzicht enzovoorts.

Desondanks blijven veel bankjes ongebruikt. Ze staan op vreemde plekken, zien er niet echt comfortabel uit of vallen te prooi aan vandalisme.

Lees ook: