Cromstrijen

opdracht

Verkennend landschapsplan

opdrachtgever

Projectontwikkelaar

oppervlakte

1 km2

Context

Gaandeweg de gesprekken hebben we de vraag opnieuw geformuleerd. De loods zetten we in als ‘recreatieve gebiedsaanjager’. De verschillende partijen; gemeente, provincie, waterschap, agrariërs en bewoners zijn nauw betrokken bij het project. Zij hebben er belang bij dat dit gebied zich ontwikkelt. Het heeft landschappelijke, historische en natuurlijke kwaliteiten die gekoesterd moeten worden.

Concept

Er komen drie gebieden: een roze woonzone, een blauwe waterzone en een groene ecologische zone. Naast recreatie domineren stilte en rust. Het plan gaat uit van het beleefbaar maken van het water en het verbinden van wandel-, fiets- en kanoroutes met de bestaande recreatieve infrastructuur. Het kanaal krijgt een harde en een zachte oever.

No items found.
terug naar overzicht

Volg ons online op

Adres

Belgiëlaan 1A5
2391 PH Hazerswoude-Dorp

contact

Telefoon: 010 - 284 77 06
Mobiel: 06 - 54 70 00 44
E-mail: info@hollandszwartbont.nl 

© 2021 HollandsZwartBont